Loviisan Avoimet Puutarhat

Öppna Trädgårdar i Lovisa

26.5. 2.6. 9.6. 6-7.7.2019

Loviisan Avoimet Puutarhat - Öppna Trädgårdar i Lovisa

Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

TAPAHTUMA 2019

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo – tähän ikiaikaiseen viisauteen perustuu myös Loviisan Puutarhayhdistyksen jäsenten ja muiden loviisalaisten halu avata puutarhojensa portit yleisölle vuosi toisensa jälkeen. Loviisan Avoimet Puutarhat – tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo kolmannentoista kerran. Avoinna olevat puutarhat ovat hyvinkin erilaisia, omistajiensa persoonallisuutta ja mieltymyksiä heijastavia. On pienehköjä omakotitalopuutarhoja ja suurempia näyttelypuutarhoja ja kaikkea siltä väliltä. Kasvavat kävijämäärät kertovat tapahtuman kiinnostavuudesta. Miten antoisaa onkaan antaa ja saada vinkkejä, neuvoja ja vaihtaa kokemuksia! Puutarhoissa on yleensä jokin teema tai omistajalla ehkä jokin harrastus, joka näkyy hänen puutarhassaan. Joissakin puutarhoissa on tarjolla myös kahvila tai ehkä taidenäyttely sekä mahdollisuus ostaa taimia tai muuta puutarhaan ja sisustukseen liittyvää rekvisiittaa.

Kaikki ideoita ja inspiraatiota hakevat tai muuten vain puutarhatunnelmia kaipaavat - tervetuloa tutustumaan Loviisan avoimiin puutarhoihin!

Loviisan keskustassa ja ympäristössä puutarhat avaavat porttinsa sunnuntaina 26.5., 2.6. ja 9.6. sekä lauantaina 6.7.2019. Puutarhat ovat auki klo10–17.

Sunnuntai 7.7. on kansallinen Avoimet Puutarhat – tapahtuma, jossa loviisalaiset puutarhat ovat ryhmänä mukana ja ovat auki klo 12–17. Huom: aika!

Viikonloppuna 6.–7.7. on Ruusuja ja Puutarhoja – tapahtuma Loviisassa.

Tapahtuman aloittaa taimitori lauantaina 25.5. klo 10–13 Loviisan torilla.

Tapahtumaan kuuluvat yleisölle maksuttomat työpajat ja luennot.

 

Öppna Trädgårdar i Lovisa 2019

EVENEMANG 2019

Delad glädje är dubbel glädje – på denna urgamla visdom grundar sig också Lovisa Trädgårdsförenings medlemmars och andra Lovisabors vilja att öppna portarna till sina trädgårdar år efter år. Evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa ordnas i år redan för trettonde gången.

Trädgårdarna har olika karaktär som avspeglar ägarnas personlighet och preferenser. Det finns allt från mindre egnahemsträdgårdar till stora visningsträdgårdar och allt däremellan. De växande besökssiffrorna berättar om evenemangets popularitet. Hur givande är det inte att ge och få tips, råd och utbyta erfarenheter! Trädgårdarna har i allmänhet något tema eller ägarna har något specialintresse som syns i trädgården. En del trädgårdar har också café eller eventuellt en konstutställning och det finns möjlighet att köpa plantor och annan rekvisita som anknyter till trädgårdar och inredning.

Alla som söker idéer och inspiration eller bara vill uppleva trädgårdsstämningar – välkomna till öppna trädgårdar i Lovisa!

I Lovisa centrum och runt omkring i bygden öppnar trädgårdarna sina portar söndag 26.5, 2.6 och 9.6 samt lördag 6.7.2019. Trädgårdarna är öppna kl. 10–17.

Söndagen den 7.7 är den nationella Öppna Trädgårdsdagen där Lovisaträdgårdarna är med som grupp och håller öppet kl. 12–17. OBS: tiden!

Veckoslutet 6–7.7 är det evenemanget Rosor och Trädgårdar i Lovisa.

Evenemanget börjar med plantförsäljning på Lovisa torg lördagen den 25.5 kl. 10–13.

Till evenemanget hör för allmänheten kostnadsfria verkstäder och föreläsningar.

 

 

LUENNOT/Föreläsningar 2019 - tulosta tästä / skriv ut här 

KARTTA/KARTA 2019 - TULOSTA TÄSTÄ / SKRIV UT HÄR

 • Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

  26.5. 2.6. 9.6.  10-17.00

 • Ruusuja ja Puutarhoja

  6.-7.7.  10-17.00

 • Kansallinen Avoimet Puutarhat

  7.7.  12-17.00

 • Taimitori Loviisan torilla

  25.5. 10-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luennot / Föreläsningar 2019

Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

 

Tapahtuman aloittaa taimitori lauantaina 25.5.klo 10-13 Loviisan torilla.

Ohjelmaan kuuluvat yleisölle maksuttomat työpajat ja luennot.

Sunnuntai 26.6. klo 10.30-12 artesaani Eva Nylund: Rakenna puutarhaasi perhosbaari ja/tai hyönteishotelli. Työpaja.                                                               Paikka: Villa Ilenna, Tinanvalajankuja 7, Loviisa.

Sunnuntai 9.6. klo 11-12 puutarhanomistaja Sisko Hallavainio: Kukat ja mehiläiset. Paikka: Villa Aaltonen, Pitkäkuja 12, Loviisa

Sunnuntaina 7.7. klo 11-12 luonnonvaratuottaja ja –neuvoja Catharina Rosenschöld: Yrtit ja syötävät kukat.Luento ruotsiksi. Paikka: Mirja Kankaanpään puutarha Tallmo, Snyggiksentie 23, Loviisa

HUOM: Ennakkoilmoittautumiset työpajaan ja mielellään myös luentoihin Anneli Sjöholmille, anneli.sjoholm@sulo.fi

 

Öppna Trädgårdar i Lovisa 2019, PROGRAM

I Lovisa centrum och runt omkring i bygden öppnar trädgårdarna sina portar söndag 26.5, 2.6 och 9.6 samt veckoslutet 6 - 7.7 2019 kl. 12-17. Också nya besöksmål finns med. Söndagen den 7.7 är den nationella Öppna Trädgårdsdagen där Lovisaträdgårdarna är med som grupp. Veckoslutet 6 - 7.7 är det evenemanget Rosor och Trädgårdar i Lovisa. De trädgårdar som deltar i det evenemanget håller öppet kl. 10-17.

Evenemanget börjar med plantförsäljning på Lovisa torg lördagen den 25.5 kl. 10-13.

Till evenemanget hör för allmänheten kostnadsfria verkstäder och föreläsningar.

Söndag 26.6 kl. 10.30-12 artesan Eva Nylund: Bygg en fjärilsbar och/eller insekthotell till din trädgård. Verkstad.Plats: Villa Ilenna, Tenngjutaregränd 7, Lovisa

Söndag 9.6: trädgårdsinnehavare Sisko Hallavainio: Blommor och bin. Föreläsningen på finska.Plats: Villa Aaltonen, Långgränd 12, Lovisa

Söndag 7.7 kl. 11-12, naturresursproducent och –rådgivare Catharina Rosenschöld: Örter och ätbara blommor.

Plats: Mirja Kankaanpääs trädgård Tallmo, Snyggisvägen 23, Lovisa


 

Yhdistys / Förening 2019

Loviisan Puutarhayhdistys ry Loviisan Puutarhayhdistys on yksi kaupungin vanhimmista yhdistyksistä, perustettu 1947. Kauppapuutarhurit O.L.Sirén ja O.Virtanen kutsuivat koolle ammattiveljiään ja muita puutarhasta innostuneita 15.9.1947 ja Loviisan Puutarhayhdistys perustettiin. Ajankohtaiset luennot yhdistyksen jäsenille ja yleisölle kuuluivat alusti asti yhdistyksen toimintaan, samoin retket puutarhakohteisiin ja messuille. Loviisan Avoimet Puutarhat – tapahtuma sai alkunsa vuonna 2006 muutaman puutarhan avatessa porttinsa. Nykyään tapahtuma on saavuttanut suuren suosion ja avoinna olevien puutarhojen määrä on noussut kahteenkymmeneen. Loviisan Puutarhayhdistys haluaa tänä vuonna nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden ja kuinka voimme vaalia sen säilymistä. Mehiläisten, perhosten ja hyönteisten elinehtojen parantamiseen voi jokainen puutarhuri vaikuttaa. Näihin asioihin tänä vuonna ohjelmassa oleva työpaja ja asiantuntijaluennot pureutuvat. Yhdistyksessä on tänään 79 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii puutarhateknikko Gunilla Törnblom.

Lovisa Trädgårdsförening r.f. Lovisa Trädgårdsförening är en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1947. Trädgårdsmästarna O.L.Sirén och O.Virtanen sammankallade sina yrkesbröder och andra trädgårdsintresserade personer till ett möte 15.9.1947 och trädgårdsföreningen grundades. Aktuella föreläsningar för föreningens medlemmar och allmänheten hörde från första början till verksamheten, likaså utfärder till intressanta trädgårdar och mässor. Evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa startade år 2006 när några trädgårdar öppnade sina portar. Evenemanget har blivit allt populärare och de öppna trädgårdarnas antal har stigit till tjugo. Lovisa Trädgårdsförening vill i år lyfta fram naturens mångfald och hur vi kan värna om att den bevaras. Varje trädgårdsinnehavare kan påverka att förhållandena för bin, fjärilar och insekter förbättras. De här ämnena lyfts fram i årets verkstad och expertföreläsningar. Medlemsantalet i föreningen är i dag 79. Föreningens ordförande är trädgårdstekniker Gunilla Törnblom.

Yhteystiedot / Kontaktinfo

 

 

 • Anneli Sjöholm

 • 044 2582064

 • anneli.sjoholm@sulo.fi

 

 • Markku Pulkkinen

 • 046 8104560

 • markku@kuninkaanlampi.fi

 • info@avoimetpuutarhatloviisa.fi