Loviisan Avoimet Puutarhat

Öppna Trädgårdar i Lovisa

26.5. 2.6. 9.6. 6-7.7.2019

Loviisan Avoimet Puutarhat - Öppna Trädgårdar i Lovisa

Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

TAPAHTUMA 2019

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo – tähän ikiaikaiseen viisauteen perustuu myös Loviisan Puutarhayhdistyksen jäsenten ja muiden loviisalaisten halu avata puutarhojensa portit yleisölle vuosi toisensa jälkeen. Loviisan Avoimet Puutarhat – tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo kolmannentoista kerran. Avoinna olevat puutarhat ovat hyvinkin erilaisia, omistajiensa persoonallisuutta ja mieltymyksiä heijastavia. On pienehköjä omakotitalopuutarhoja ja suurempia näyttelypuutarhoja ja kaikkea siltä väliltä. Kasvavat kävijämäärät kertovat tapahtuman kiinnostavuudesta. Miten antoisaa onkaan antaa ja saada vinkkejä, neuvoja ja vaihtaa kokemuksia! Puutarhoissa on yleensä jokin teema tai omistajalla ehkä jokin harrastus, joka näkyy hänen puutarhassaan. Joissakin puutarhoissa on tarjolla myös kahvila tai ehkä taidenäyttely sekä mahdollisuus ostaa taimia tai muuta puutarhaan ja sisustukseen liittyvää rekvisiittaa.

Kaikki ideoita ja inspiraatiota hakevat tai muuten vain puutarhatunnelmia kaipaavat - tervetuloa tutustumaan Loviisan avoimiin puutarhoihin!

Loviisan keskustassa ja ympäristössä puutarhat avaavat porttinsa sunnuntaina 26.5., 2.6. ja 9.6. sekä lauantaina 6.7.2019. Puutarhat ovat auki klo10–17.

Sunnuntai 7.7. on kansallinen Avoimet Puutarhat – tapahtuma, jossa loviisalaiset puutarhat ovat ryhmänä mukana ja ovat auki klo 12–17. Huom: aika!

Viikonloppuna 6.–7.7. on Ruusuja ja Puutarhoja – tapahtuma Loviisassa.

Tapahtuman aloittaa taimitori lauantaina 25.5. klo 10–13 Loviisan torilla.

Tapahtumaan kuuluvat yleisölle maksuttomat työpajat ja luennot.

 

Tulosta aukioloajat ja luennot:

 

Aukioloajat/Öppentider 2019 

Öppna Trädgårdar i Lovisa 2019

EVENEMANG 2019

Delad glädje är dubbel glädje – på denna urgamla visdom grundar sig också Lovisa Trädgårdsförenings medlemmars och andra Lovisabors vilja att öppna portarna till sina trädgårdar år efter år. Evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa ordnas i år redan för trettonde gången.

Trädgårdarna har olika karaktär som avspeglar ägarnas personlighet och preferenser. Det finns allt från mindre egnahemsträdgårdar till stora visningsträdgårdar och allt däremellan. De växande besökssiffrorna berättar om evenemangets popularitet. Hur givande är det inte att ge och få tips, råd och utbyta erfarenheter! Trädgårdarna har i allmänhet något tema eller ägarna har något specialintresse som syns i trädgården. En del trädgårdar har också café eller eventuellt en konstutställning och det finns möjlighet att köpa plantor och annan rekvisita som anknyter till trädgårdar och inredning.

Alla som söker idéer och inspiration eller bara vill uppleva trädgårdsstämningar – välkomna till öppna trädgårdar i Lovisa!

I Lovisa centrum och runt omkring i bygden öppnar trädgårdarna sina portar söndag 26.5, 2.6 och 9.6 samt lördag 6.7.2019. Trädgårdarna är öppna kl. 10–17.

Söndagen den 7.7 är den nationella Öppna Trädgårdsdagen där Lovisaträdgårdarna är med som grupp och håller öppet kl. 12–17. OBS: tiden!

Veckoslutet 6–7.7 är det evenemanget Rosor och Trädgårdar i Lovisa.

Evenemanget börjar med plantförsäljning på Lovisa torg lördagen den 25.5 kl. 10–13.

Till evenemanget hör för allmänheten kostnadsfria verkstäder och föreläsningar.

 

Skriv  ut öppentiderna och föreläsningar:

 

 

Aukioloajat/Öppentider 2019 

Kartta/Karta 2019

 • Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

  26.5. 2.6. 9.6.  10-17.00

 • Ruusuja ja Puutarhoja

  6.7.  klo 10-17.00, 7.7. klo 12-17

 • Kansallinen Avoimet Puutarhat

  7.7.  12-17.00

 • Taimitori Loviisan torilla

  25.5. 10-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luennot / Föreläsningar 2019

Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

LUENNOT 2019

Sunnuntai 26.5. klo 10.30–12 artesaani Eva Nylund:

Rakenna puutarhaasi perhosbaari ja/tai hyönteishotelli. Työpaja. Osallistujat rakentavat yksinkertaisia rakennelmia perhosille ja hyönteisille esimerkiksi purkkeihin ja ruukkuihin, jotka täytetään esim. kävyillä, tuohella, kaarnalla, korsilla jne. Ei vaadi nikkarointitaitoja! Ilmoittautuneet saavat materiaalilistan.

Paikka: Villa Ilenna, Tinanvalajankuja 7, Loviisa.

 

Sunnuntai 2.6. klo 11-12 puutarhuri Eija Keckman:

Hyvän mielen puutarha – miten luot puutarhastasi mieltä rentouttavan keitaan. Paikka: Eija’s Garden, Elimäentie 74, 07960 Ahvenkoski Sunnuntai 9.6. klo 11–12 mehiläishoitaja/puutarhanomistaja Sisko Hallavainio: Kukkia ja mehiläisiä – pölyttäjät puutarhassa. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien väheneminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja ruoan tuotantoa. Opit tuntemaan tärkeimmät pölyttäjäkasvit ja saat vinkkejä niiden sijoittamisesta omaan puutarhaasi. Luentoa täydentää käytännön tietoa ja opastusta tarjoava kierros Villa Aaltosen puutarhassa.

Paikka: Villa Aaltonen, Pitkäkuja 12, Loviisa

 

Sunnuntaina 7.7. klo 12–13 luonnonvaratuottaja ja -neuvoja Catharina Rosenschöld:

Yrttien ja kukkien merkitys puutarhoissamme. Mitä voi tehdä kaikesta siitä hyvästä mitä viljelemme mutta myös ns. rikkaruohoista. Luento käsittelee yrttien ja kukkien terveydellisiä vaikutuksia sekä kasvien kykyä vaikuttaa meihin. Luento ruotsiksi.

Paikka: Mirja Kankaanpään puutarha Tallmo, Snyggiksentie 23, Loviisa HUOM: Ennakkoilmoittautumiset työpajaan ja mielellään myös luentoihin Anneli Sjöholmille, anneli.sjoholm@sulo.fi

 

FÖRELÄSNINGAR 2019

Söndag 26.5 kl. 10.30–12 artesan Eva Nylund:

Bygg en fjärilsbar och/eller insekthotell till din trädgård. Verkstad. Deltagarna bygger enkla konstruktioner för fjärilar och insekter i burkar, krukor och liknande som fylls med kottar, näver, bark, strån mm. Fordrar inte erfarenhet av att snickra! I samband med anmälningen får deltagarna en materiallista.

Plats: Villa Ilenna, Tenngjutaregränd 7, Lovisa

 

Söndag 2.6 kl. 11-12 trädgårdsmästare Eija Keckman:

Välbefinnandets trädgård – hur skapar du en avstressande oas av din trädgård. Föreläsningen på finska. Plats: Eija’s Garden, Elimäkivägen 74, 07960 Abborfors

Söndag 9.6 kl. 11–12 biskötare/trädgårdsinnehavare Sisko Hallavainio:

Blommor och bin – pollinerare i trädgården. Mängden bin och andra pollinerare minskar vilket hotar naturens mångfald och matproduktionen. Du lär dig känna igen de viktigaste pollineringsväxterna och får tips hur du placerar dem i din egen trädgård. Föreläsningen kompletteras med en rundvandring i Villa Aaltonens trädgård för praktisk kunskap och vägledning. Föreläsningen på finska.

Plats: Villa Aaltonen, Långgränd 12, Lovisa

 

Söndag 7.7 kl. 12–13, naturresursproducent och -rådgivare Catharina Rosenschöld:

Betydelsen av örter och blommor i våra trädgårdar. Vad kan man göra av allt det fina man odlar men också av det s.k. ogräset? Föreläsningen tar upp örternas och blommornas hälsoeffekter och växternas förmåga att påverka oss.

Plats: Mirja Kankaanpääs trädgård Tallmo, Snyggisvägen 23, Lovisa

OBS: Förhandsanmälning till verkstaden och gärna också till föreläsningarna till Anneli Sjöholm, anneli.sjoholm@sulo.fi

Yhdistys / Förening 2019

Loviisan Puutarhayhdistys ry Loviisan Puutarhayhdistys on yksi kaupungin vanhimmista yhdistyksistä, perustettu 1947. Kauppapuutarhurit O.L.Sirén ja O.Virtanen kutsuivat koolle ammattiveljiään ja muita puutarhasta innostuneita 15.9.1947 ja Loviisan Puutarhayhdistys perustettiin. Ajankohtaiset luennot yhdistyksen jäsenille ja yleisölle kuuluivat alusti asti yhdistyksen toimintaan, samoin retket puutarhakohteisiin ja messuille. Loviisan Avoimet Puutarhat – tapahtuma sai alkunsa vuonna 2006 muutaman puutarhan avatessa porttinsa. Nykyään tapahtuma on saavuttanut suuren suosion ja avoinna olevien puutarhojen määrä on noussut kahteenkymmeneen. Loviisan Puutarhayhdistys haluaa tänä vuonna nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden ja kuinka voimme vaalia sen säilymistä. Mehiläisten, perhosten ja hyönteisten elinehtojen parantamiseen voi jokainen puutarhuri vaikuttaa. Näihin asioihin tänä vuonna ohjelmassa oleva työpaja ja asiantuntijaluennot pureutuvat. Yhdistyksessä on tänään 79 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii puutarhateknikko Gunilla Törnblom.

Lovisa Trädgårdsförening r.f. Lovisa Trädgårdsförening är en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1947. Trädgårdsmästarna O.L.Sirén och O.Virtanen sammankallade sina yrkesbröder och andra trädgårdsintresserade personer till ett möte 15.9.1947 och trädgårdsföreningen grundades. Aktuella föreläsningar för föreningens medlemmar och allmänheten hörde från första början till verksamheten, likaså utfärder till intressanta trädgårdar och mässor. Evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa startade år 2006 när några trädgårdar öppnade sina portar. Evenemanget har blivit allt populärare och de öppna trädgårdarnas antal har stigit till tjugo. Lovisa Trädgårdsförening vill i år lyfta fram naturens mångfald och hur vi kan värna om att den bevaras. Varje trädgårdsinnehavare kan påverka att förhållandena för bin, fjärilar och insekter förbättras. De här ämnena lyfts fram i årets verkstad och expertföreläsningar. Medlemsantalet i föreningen är i dag 79. Föreningens ordförande är trädgårdstekniker Gunilla Törnblom.

Yhteystiedot / Kontaktinfo

 

 

 • Anneli Sjöholm

 • 044 2582064

 • anneli.sjoholm@sulo.fi

 

 • Markku Pulkkinen

 • 046 8104560

 • markku@kuninkaanlampi.fi

 • info@avoimetpuutarhatloviisa.com